Illustrationskarta över planområdet

Norconsult tar fram planförslag till Marstrands nya kurbadort

På Marstrand planerar man för att återta rollen som kurbadort. Norconsult har tagit fram ett planförslag för området, vilket omfattar det nuvarande Båtellet och Societetshuset. Planförslaget är nu utställt för granskning.

Norconsults planarkitekter har tagit fram ett planförslag för området som omfattar det nuvarande Båtellet och Societetshuset på Marstrand. Detaljplanen har godkänts av kommunstyrelsen och nu ska allmänheten få möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget.

En lång tradition som ska återställas och bevaras
Inom planområdet finns en lång tradition och historia med anläggningar för bad och rekreation. Här har tidigare funnits både varm- och kallbadhus. Planens syfte är att bygga vidare på denna tradition och möjliggöra utvecklingen av Marstrand med kurbad, hotell och vandrarhem i området kring det nuvarande vandrarhemmet Båtellet. 

Detaljplanen syftar även till att reglera och säkerställa de höga kulturhistoriska värdena hos befintliga byggnader samt reglerar villkoren för hur nya byggnader skall kunna uppföras med hänsyn till kulturmiljön.

Förslaget är att Societetshuset ska byggas om till hotell och kommer att innehålla cirka 15 rum. Även Båtellet är tänkt att bli hotell. Det finns planer för ett nytt kurbadhus med varm- och kallbassäng, relaxavdelning, bastu, gym, rehab, simskola, motionssimning och restaurang/kafé. Ett nytt vandrarhem uppförs på den nuvarande tennisbanan.

Allmänheten har möjlighet att ge sina synpunkter på planen fram till och med den 19 februari 2017.