Fotomontage: Manilla Shillingford, CC by 3.0

​​Norconsult tar fram stadsbyggnadsidé för Älvstaden

Norconsult har vunnit uppdraget att konkretisera Vision Älvstaden till en gemensam målbild – en stadsbyggnadsidé – för hela Älvstaden.

Ett väldigt roligt och angeläget uppdrag! Uppdragsgivare är Göteborgs Stad och vi ska utifrån pågående planeringsprojekt i olika delar av området, ta fram en samlad bild avseende markanvändning, trafik- och kvartersstruktur m.m.

Det handlar om att lägga ett pussel, där vi redan nu kan ana att vissa bitar inte passar. Vissa bitar går omlott och vissa bitar saknas. Det finns motstående målkonflikter som vi ska identifiera och tillsammans med Stadsbyggnadskontoret avgöra, för att Älvstaden ska bli så öppen, inkluderande och dynamisk som visionen talar om.