Reykjavik Energy har ingått fem olika ramavtal med Norconsult på Island. (Foto: Olafur Olafsson)

Norconsult tecknar ramavtal med isländsk energijätte

Reykjavik Energy har ingått fem olika ramavtal med Norconsult gällande leverans av tjänster kopplade till eldistribution och landskapsarkitektur.

Att Norconsult tilldelats ramavtalen är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norconsult ehf. på Island och Norconsult AB i Sverige. Detta är de första ramavtal Norconsult tecknar på Island sedan företaget 2017 förvärvade det isländska företaget ARA Engineering.

Störst på isländsk energiReykjavik Energy är Islands största aktör inom distribution av fjärrvärme, vatten, avlopp och elektricitet. Företaget är också en av Islands största elproducenter. Företaget, som levererar tjänster till 67 procent av Islands befolkning, har upphandlat ramavtal inom totalt 17 specialområden. Norconsult lämnade anbud på sex av dessa och tilldelades fem. De avtal Norconsult tilldelats gäller områdena vatten, avlopp, eldistribution, fjärrvärme och landskapsarkitektur.

– Vi har tidigare haft projektuppdrag för Reykjavik Energy gällande distributionsanalyser, elsäkerhet och eldistribution. Att Norconsult nu tilldelas fem ramavtal är ett tydligt tecken på att våra tjänster uppskattas på Island. För oss är det viktigt att kunna erbjuda lokal rådgivning på den isländska marknaden, säger Johannes Thorleiksson, vd för Norconsult ehf. på Island.

Ramavtalen gäller i tre år med option på ytterligare ett år i taget i max fem år. Den längsta giltighetstiden för ett kontrakt är därmed åtta år.