Norconsult tittar på byggnadens livscykelperspektiv – för plånbok och miljö

Tittar man på en byggnad ur ett livscykelperspektiv blir det tydligt att alla delar bildar en kedja som påverkar klimatet och plånboken - från marken där byggnaden står till fogen som tätar fasaden

På senare tid har debatten om träets för- och nackdelar aktualiserats. Förespråkarna menar att trä är det mest klimatneutrala materialet, andra pekar på träets långa transporter och de miljömässigt kostsamma tillvalen som materialet medför.

– Att enbart fokusera på ett material är inte lösningen, man måste se helheten, säger Mikael Theorin, miljökonsult på inom Miljö & Säkerhet på Norconsult.

Byggnadens syfte påverkar materialvalen i flera led. Om den ska husera bostäder i hundra år, eller om verksamheten skiftar till kontor påverkas lösningar och materialval.

– Ska byggnaden husera kontor vill fastighetsägaren säkert miljöklassa byggnaden eftersom många företag ställer sådana krav, säger Mikael.

Miljöklassificeringar ställer krav

Miljöklassificeringar som BREEAM, LEED eller Miljöbyggnad ställer krav på miljövänliga material. Med livscykelperspektivet adderas materialets livslängd.

– Därför tittar vi på systemlösningar. Säg att beställaren vill bygga i trä eftersom det är miljövänligt. Då vet vi vad det medför när det kommer till isolering samt material som ska skydda mot klimatpåverkan, fukt och brand. Vid en sammanvägning kan slutsatsen bli att betong eller stål är mer klimatsmart, säger Mikael.

Ju tidigare man applicerar livscykelperspektivet i ett projekt desto bättre. Inför ett bygglov tittar man på byggnadsmiljön redan innan byggnaden är uppförd.

– En miljöteknisk undersökning av marken kan visa att det finns föroreningar som riskerar att påverka miljön i en byggnad. Man kan spara stora summor på att välja en annan plats istället för att bygga på förorenad mark, säger Mikael.

Genom att applicera hela sin expertis kan Norconsult i dag ta ett helhetsgrepp när det kommer till att bygga klimatsmart.

– I slutändan blir det ekonomiskt och miljömässigt gynnsamt att tänka på helheten. Miljöbelastningen minskar i byggfasen och driftskostnaderna för en klimatsmart byggnad är lägre än för en som inte är miljöklassad, säger Mikael.