Norconsult toppnoterar i jämställdhet

På Norconsult är jämställdhet en viktig fråga och det syns i siffrorna. I ledningsgruppen arbetar idag 43% kvinnor. Motsvarande siffra bland linjechefer är 44% och på hela företaget arbetar totalt 40 % kvinnor och 60% män. Siffror som vi är väldigt nöjda med.

Jämställdhetsfrågan har alltid varit viktig för oss även om kompetens alltid går först när vi rekryterar. Vi har kvinnliga förebilder på alla nivåer som inspirerar både studenter och kollegor i branschen att söka sig till oss. Det gör att vi idag inte behöver jobba specifikt med jämställdhetsfrågan när vi rekryterar konsulter.

Att vi lyckas väl när vi rekryterar betyder inte att vi slutar arbeta med frågan eller att det inte finns något att göra. På vissa tekniska program på högskolan finns det en snedfördelning vilket gör att vi fortfarande har utmaningar inom vissa teknikområden.

- Att fler kvinnor utbildar sig inom våra teknikområden är en förutsättning för att kunna rekrytera jämställt, säger Ljot Strömseng, VD på Norconsult. – Här behöver vi hitta vägar för att nå ut till gymnasieungdomarna och inspirera fler tjejer att söka till de tekniska programmen, fortsätter han.

Delar av vår bransch har traditionellt varit manlig och vi lever i ett samhälle som historiskt har formats av strukturer som har gett vissa grupper fördelar på bekostnad av andra. Trots att vi har bra siffror när det gäller könsfördelningen på företaget måste vi vara vaksamma på att vi är jämställda i alla avseenden. För att Norconsult ska hålla sig på rätt väg håller vi koll på de fallgropar som finns i vardagen. Detta gör vi bl a i vår löneöversyn och vi gör det när vi följer upp vår jämställdhets- och mångfaldsplan. Vi kan stolt säga att vi idag inte ser några osakliga skillnader mellan olika grupper.

För mer information kontakta:

Ljot Strömseng

VD

Telefon + 46 31 50 70 85