Foto: Tony Strandberg, Norconsult

Norconsult trimmar vidare på Dalabanan

Norconsult har vunnit uppdraget att projektera åtgärder som förbättrar tågföringen på Dalabanan genom stationen Vikmanshyttan, som ligger på sträckan mellan Uppsala och Mora.

Banan förbinder Dalarna med Västmanland, Uppland och Stockholmsregionen. Utmed banan finns elva kommuner med totalt 430 000 invånare, och Dalabanan berör dessutom ytterligare kommuner via anslutande banor. För att minska restiden på banan behöver trimnings- och kapacitetshöjande åtgärder vidtas på sträckan. För Vikmanshyttan innebär åtgärderna att två tåg på max 450 meter ska kunna mötas och få samtidig infart. Mötestiden blir därmed kortare.

Norconsults uppdrag innebär i huvudsak signalprojektering och leverans av ett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. Uppdraget skall vara slutfört hösten 2018 för att möjliggöra byggstart 2019.

Tony Strandberg, Teamledare för Järnväg på Norconsult är stolt och glad över att Norconsult vunnit projekteringen:

- Ännu ett uppdrag på Dalabanan som ställer krav på hög kompetens inom signalteknik, säger Tony.

Team Spår & Järnvägsteknik på Norconsult har vunnit flera stora ramavtal , och Tony påminner om att vi har behov av nya medarbetare i Halmstad, Göteborg och Malmö.