Foto: Norconsult

Norconsult underlättar möten i Fjälkinge

Norconsult har vunnit ett uppdrag att projektera nya mellanblocksignaler på varsin sida om Fjälkinge för att underlätta tågföringen mellan Hässleholm och Kristianstad.

Möjligheten att pendla till arbete och utbildning blir allt viktigare och är en viktig förutsättning för regional tillväxt. Skåne och Blekinge är de regioner i södra Sverige som har flest kollektivtrafikresor per invånare, där den enkelspåriga linjen Hässleholm-Kristianstad är en av sträckorna som behöver förbättras i kapacitet. Norconsult har vunnit uppdraget att ta fram ett förfrågningsunderlag för en utförandeentreprenad av byggande av nya mellanblocksignaler.

Via Hässleholm-Kristianstad går tre tåg i timmen vilket gör det mycket trångt på sträckan, och behovet av transporter på linjen förväntas att öka. För att möta detta har mötesstationen i Fjälkinge förlängts och försetts med tre spår. Signalsystemet ska nu ytterligare förbättras genom att nya mellanblocksignaler placeras på varsin sida om Fjälkinge. Detta ger en högre kapacitet på linjen och snabbar upp tågföringen. På sikt planeras dubbelspår.

Tony Strandberg, Teamchef för Spår & Järnvägsteknik på Norconsult, är stolt och glad över att vunnit projekteringen.

- Det går riktigt bra för järnvägsteamet nu, med ytterligare ett jobb i raden som visar på vår höga kompetens. Med en ständigt stigande orderstock behöver vi nya uppdragsledare samt administrativa medarbetare som kan syssla med teknisk säkerhetstyrning och godkännandeprocessen för att klara den ökande efterfrågan från kunderna.