Norconsult uppmärksammar internationella kvinnodagen 8 mars

En i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män på Norconsult som helhet, inom chefslinjen och inom olika verksamhetsområden värderar vi högt. Vi har ett långsiktigt mål om att locka människor med rätt kompetens och intresse att söka lediga anställningar oavsett kön, etnicitet eller ålder. Med anledning av dagen har vi tagit fram en film som uttrycker Norconsults ståndpunkt när det gäller jämställdhet.