Uppdraget på Bergslagsbanan är det största hittills för Team Spår- och Järnvägsteknik

Norconsult upprustar Bergslagsbanan

Norconsult har vunnit sitt största uppdrag inom järnvägsteknik hittills, som omfattar att upprusta Bergslagsbanan på sträckan Gävle-Storvik för en framtida ökad kapacitet.

Efterfrågan på järnvägstrafik är mycket stor utmed Bergslagsbanan. Banan är ett viktigt godsstråk för trafiken mellan Bergslagen och Göteborg. Det finns även persontrafik på delsträckan Gävle-Frövi och ner till Mjölby. För att kunna öka kapaciteten på sträckan krävs omfattande åtgärder under flera år framöver.

Norconsults uppdrag innebär att undersöka vilka delar på den 35 km långa sträckan som det är tekniskt möjligt att höja hastigheten på. Där hastigheten kan höjas ska en besiktning göras för att avgöra om spårens och växlarnas skick medger en hastighetshöjning. En ökad hastigheten medför också arbete med projektering av ATC-systemet och vägskyddsanläggningarna samt uppgradering av signalanläggningarna i övrigt.

Tony Strandberg, Teamchef för Spår- och järnvägsteknik på Norconsult, är stolt och glad över att ha vunnit projektering samt byggplatsuppföljning.

- Detta är stort uppdrag som ställer krav på hög kompetens inom flera olika teknikområden som matchar vårt erbjudande mycket väl, säger Tony. Med detta uppdrag har vi säkrat en hög beläggningsgrad, fortsätter han.

Med en beräknad volym på runt 15 000 timmar är detta uppdrag det största hittills för Team Spår- och Järnvägsteknik. Slutresultatet blir ett förfrågningsunderlag för en utförandeentreprenad med leverans i september 2020.