Norconsult utbildar i ESA säkerhetskurser

Vi tror på en tät dialog och samverkan med våra kunder och samarbetspartners för att aktivt fånga upp våra kunders behov. Våra utbildningar och nätverksträffar är exempel på forum där detta viktiga arbete sker. Nu har vi utökat vårt kursutbud och kan erbjuda kurserna ESA 14 och ESA Vattenvägar.