Foto: Shutterstock

Norconsult värd för workshop om cirkulära flöden av byggnadsmaterial

Den 23:e april kommer Norconsults tillsammans med Research Institutes of Sweden (RISE) att arrangera workshop om cirkulära flöden av byggnadsmaterial.

RISE har tidigare anordnat ett antal workshops och temadagar kring cirkulärt byggande i samband med nu avslutade forskningsprojekt. Representanter från olika delar av bygg- och rivningsbranschen har deltagit. Sammankomsterna har varit uppskattade och önskemål har funnits om ytterligare nätverksträffar för ökad samverkan och kunskapsspridning. Därför bjuder RISE tillsammans med Norconsult in till ett nytt tillfälle, denna gång med temat inventering och cirkulärt byggande.

För att få en effektiv återvinning behövs bättre inventeringar vid rivning och ombyggnad. Syftet med workshopen är att påbörja arbetet med att ta fram ett inventeringsverktyg för detta. Tanken är att utvidga dagens miljöinventeringar till att även omfatta andra material än miljöfarliga, med syfte att identifiera om de är lämplig för återvinning eller återanvändning.

Tid: 23 april 2018 kl 12:00 - 16:00

Plats: Lindholmen, Göteborg (Norconsult AB, Theres Svenssons gata 11)

Programmet för dagen finns här

Anmäl dig till workshopen här