Norconsult vann ramavtal med Exploateringskontoret i Stockholms Stad

Exploateringskontoret genomför årligen stora volymer av väg- och gatuprojekt runt omkring i Stockholms Stad. Och som en av fem konsulter kommer Norconsult att ansvara för projekteringen under denärmaste 3 åren.

Vägarna och gatorna byggs dels i nya exploateringsområden och dels där staden förtätas. Dessutom handlar en del av projekten om miljöupprustning av befintliga gator. Som väg- och gatuprojektör är själva uppbyggnaden av en väg den lilla delen i uppdraget. I stället är det samordningen med byggherrar, vilka bygger på kvartersmark utmed vägarna och gatorna, som kräver kompetens och erfarenhet från komplexa uppdrag.

- Det som var lite speciellt med denna upphandling är att timpriset var fast så upphandlingen gällde bara kompetens, berättar Karin Gamberg, uppdragsledare hos Norconsult. Dessutom kallades 7 konsulter till intervju där experter från Exploateringskontoret värderade kompetensen och valde ut 5 som fick förtroendet att vara leverantör, fortsätter Karin.

Norconsult har precis fått sitt första uppdrag för Exploateringskontoret. Detta uppdrag gäller miljöupprustning och projektering av fler funktioner, såsom gång- och cykelbana utmed en gata i Farsta där man förtätar med 4 nya hus.

- Just nu arbetar vi med systemhandlingar för en ny detaljplan, berättar Dan Olsson, uppdragsledare på Norconsult. Hela uppdraget avropas del för del så det blir intressant att följa projektet som helhet, fortsätter Dan.

Norconsult expanderar på de flesta av sina kontor, inte minst inom väg- och gatuprojektering. I Stockholm har vi precis utökat våra lokaler för att få plats med nya resurser. Vilket passar bra när vi nu letar efter fler duktiga konsulter till våra team som jobbar med infrastruktur.

Kontaktpersoner:

Jörgen Knutsson, bitr Affärsområdeschef Väg & Bana
Telefon:+46 730795139
E-post:Jorgen.Knutsson@norconsult.com

Karin Gamberg, Uppdragsledare Team Väg & Järnvägsteknik
Telefon:+46 730795077
E-post: karin.gamberg@norconsult.com

Dan Olsson, Uppdragsledare Team Väg & VA-teknik
Telefon:+46 767640130
E-post: dan.olsson@norconsult.com