foto_heidelberg-schlierbach_bahnübergang

Norconsult vinnare i viktigt utvecklingsuppdrag

Norconsult har som ett av fyra konsultföretag vunnit uppdraget att projektera och utveckla de första pilotanläggningarna för ALEX (Automatic Level Crossing System), det nya svenska digitaliserade vägskyddssystemet för järnväg.

I uppdraget ingår även att anpassa gällande regelverk till de nya anläggningarna. Den viktigaste funktionen med ALEX är att varna vägtrafikanter för passerande tåg. ALEX har därtill ett flertal förbättringar som inte finns i den äldre tekniken:

  • Förbättrat intrångsskydd med underkrypningshinder ("bomkjolar")
  • Ljudsignal anpassad till omgivningens behov
  • Felutpekning – Loggfunktion (exempelvis en trasig lampa eller bom)
  • Tvåsidig frånkoppling vid arbete

ALEX är det nya svenska vägskyddssystemet som kommer att ersätta minst hälften av alla ca 2700 befintliga vägskyddsanläggningar som uppnått sin tekniska livslängd. Detta digitaliserade system är helt nytt och består av nya bommar, driv eller detektorer och utrustningen är placerad i skåp istället för kurar. Uppdraget påbörjas i juni 2018 och beräknas pågå till 2020.

Mats Lithner, Utvecklingschef för Järnväg på Norconsult kommer att vara uppdragsledare för uppdraget. Tony Strandberg, Teamchef för Spår & Järnvägsteknik på Norconsult är stolt och glad över att Norconsult vunnit uppdraget.

- Det går riktigt bra för järnvägsteamet nu, med ytterligare ett uppdrag i raden som visar på vår höga kompetens. Med en ständigt stigande orderstock behöver vi nya uppdragsledare samt administrativa medarbetare för att klara den ökande efterfrågan från kunderna, säger Tony.