Norconsult vinner strategiskt ramavtal inom trafikstyrning

Norconsult har blivit utvald av Trafikverket i ramavtalet avseende specialister på trafikstyrningssystem. Trafikverket har handlat upp leverantörer inom 31 områden avseende trafikstyrningssystem. Norconsult lämnade in anbud på 12 av dessa. Och har valts ut som nummer 1 eller 2 på 11 områden.

- Ramavtalet Trafikstyrningssystem kräver stor kompetens för att kunna projektera olika typer av signalanläggningar. Avtalet gäller även de olika kringfunktionerna som godkännandeprocessen och framtagande av krav på utformningen av olika anläggningar. säger Mats Lithner, Utvecklingschef Järnväg. Vi kommer ha stort fokus på att leverera med hög kvalitet åt Trafikverket inom dessa områden, fortsätter han.

Trafikverket uppskattar inköpsvolymen för samtliga upphandlade områden till omkring 30 000 000 SEK under avtalsperioden. Ramavtalet gäller till 2019-06-30 med option på 1+1 år.

- Då Trafikverket är en av Norconsults större kunder i Sverige är detta ett strategiskt viktigt ramavtal för oss, säger Tony Strandberg, Teamchef för Spår- och järnvägsteknik. Eftersom vi ligger så högt i rangordning på så många områden räknar vi med ett stort antal avrop. Avtalet ger en bra beläggning och ger oss möjlighet att fortsätta vår goda tillväxt genom att anställa ännu flera medarbetare med järnvägskompetens, avslutar Tony.