Foto: Liseberg

Norconsult vinner uppdrag för en av Nordens största vattenparker

Liseberg kommer inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021–2023, att bygga en vattenpark och ett tematiserat upplevelsehotell söder om den befintliga nöjesparken. Norconsult vann uppdraget att projektera badvattenreningen i vattenparken. Anläggningen är en av de största någonsin i sitt slag i Norden.

På Norconsults Växjökontor sitter några av landets främsta experter inom processanläggningar för badvattenrening. De har nu tack vare sin breda kompetens vunnit det prestigefulla uppdraget att hjälpa beställaren NCC med badvattenreningen i ett av Nordens största äventyrsbad inomhus: Lisebergs Jubileumsprojekt. I uppdraget ingår även att ta fram rambeskrivningar för upphandling av entreprenörer som ska installera och bygga processanläggningen för badvattenreningen i vattenparken.

Leverans i projektet görs i dagarna och därefter hoppas Daniel Svensson, uppdragsledare, på en fortsättning där han och kollegorna kan bidra med sin erfarenhet och kompetens. Anläggningen är den största badvattenanläggning som Norconsult har varit inblandade i hittills.

- Storleken på anläggningen är en utmaning i sig, och inte minst tidsspannet för leveransen. Det är fortfarande tajt om tid, men jag vet att vi löser det. En annan utmaning med storleken är att projektet involverar många deltagare som ska samarbeta effektivt, fortsätter han.

Att Norconsult kommer fortsätta vara delaktiga i projektet är klart, bland annat i form av granskning, besiktningar och annat. Huruvida man får färdigställa systemhandlingsprojekteringen eller inte är ännu inte bestämt.

- Det är ju ett prestigeprojekt som syns mycket och som kan ge fler uppdrag både hos NCC och andra beställare. Det är också utvecklande att jobba i denna typ av stora projekt för alla hos oss som är delaktiga, avslutar Daniel.