Foto: Norconsult

Norconsults arkitekter stärker sig genom förvärvet av Glantz Arkitektstudio

Norconsult har tagit över Glantz Arkitektstudio AB i Göteborg. Glantz består av 11 st medarbetare och har under sina 25 år arbetat upp en bred projektportfolio med bland annat skolor, bostäder, kontor och vård- och omsorgsprojekt. Anders Glantz, grundare, och Maude Östaneng, VD, säljer nu företaget. Båda kommer att arbeta kvar hos Norconsult.

- I en tid då branschen ställer allt högre krav på större bredd och specialistkompetens inom olika discipliner har vi valt att ingå i ett företag som kan erbjuda en helhet inom samhällsbyggnad, säger Anders Glantz.

Glantz Arkitektstudio kommer att införlivas helt i Norconsults marknadsområde Arkitektur som genom det nya förvärvet når en styrka på strax över 100 medarbetare inom hus, inredning, landskap och stadsplanering.

- Vi gläder oss att få över Glantz duktiga medarbetare och vi är övertygade om att våra organisationer kommer att smälta samman och fungera väl ihop, säger affärsområdeschef Marcus Rydbo. Under förvärvsprocessen har det blivit tydligt att våra två företag har liknande företagskultur, värderingar och arbetssätt – en viktig förutsättning för att detta skall bli lyckat. Vi är i en stark tillväxtfas och värnar om att behålla vår platta organisation och inkluderande kultur. Vi involverar våra medarbetare, får dem att växa och utvecklas – nu ser vi fram emot att fortsätta den resan tillsammans med Glantz, fortsätter Marcus Rydbo.