Illustration: Mattias Henningsson-Jönsson

Norconsults broteam vinner uppdrag för Hisingsbron

Vårt nya broteam får en flygande start genom att vi har vunnit uppdraget för granskning av konstruktionshandlingar inom bro och geoteknik för Hisingsbron i Göteborg.

 Uppdraget gäller konstruktionsgranskning samt teknikstöd för projekt Hisingsbron och projektet kommer att pågå mellan 2017 till 2020.

Huvudparten av uppdraget består av att utföra konstruktionsgranskning. Dessutom ingår även att agera teknikstöd åt beställaren i bro- och geoteknikfrågor under entreprenadtiden.

- Det är kul att få jobba vidare med Hisingsbron då vi varit med och tagit fram tillståndshandlingar samt gjort vind och bullerstudier, berättar Johan Sivengård, affärsområdeschef Väg & Bana.