Illustration: Mattias Dellmo, Norconsult AB

Norconsults förstudie för Varbergs nya simhall lovordas

I veckan presenterades Norconsults förstudie för Ny Simhall på Håsten i Varbergs kommun. Förstudien fick ett positivt bemötande.

Varbergs kommun har under 2016 genomfört en förstudie för en ny bad- och simanläggning på Håstens fritidsområde. Norconsult vann uppdraget som generalkonsult tack vare ett helhetskoncept för badanläggningar och har sedan januari arbetat med ett förslag för den nya anläggningen. I veckan presenterades förstudiematerialet för allmänheten.

I arbetet med förstudien har närmare 15 av Norconsults kompetenser medverkat, till exempel arkitektur, byggkonstruktion, akustik, badvattenrening, ventilation och landskap. Det material som Norconsults medarbetare tillsammans tagit fram innehåller förutom flera olika förslag på den framtida badanläggningens utformning även gedigna rapporter från alla medverkande teknikområden.