1-årskalas på Norconsult i Malmö

Norconsults kontor i Malmö fyller 1 år

För precis 1 år sedan öppnade Norconsult kontor i Malmö. En satsning som visat sig framgångsrik.

I augusti 2015 flyttade 20 nya och gamla medarbetare in i fräscha lokaler i centrala Malmö. Ett år senare kan vi konstatera att verksamheten i Malmö går väldigt bra. Våra duktiga konsulter har vunnit installations- och infrastruktur-uppdrag över hela Sverige.

- Vi är ett litet kontor men genom väldigt gott samarbete med framförallt våra kollegor i Göteborg och Stockholm så har vi resurser att ta oss an de stora uppdragen, berättar Mats Hörnfeldt, sektionschef för team Väg, VA & Trafik.

Extra spännande är en spårutredning och ett järnvägsuppdrag gällande plankorsningar i Täby. Ett gott samarbete med Bravida Sverige AB både på service- och entreprenadsidan samt ramavtal med MKB fastighets AB m fl, innebär full beläggning inom installation. Dessutom deltar vi som expertrådgivare gällande trafiklösningar i och kring det nya området Amager Fælled Kvarter i Ørestad utanför Köpenhamn.

- Alla mål för första halvåret 2016 är uppfyllda och personalstyrkan växer, berättar Mats. Vi har lyckats så väl med verksamheten att fortsätter fokusera på rekrytering av både seniora och juniora konsulter, fortsätter han