Foto: Stockholms stad

Norconsults planarkitekter utvecklar Stockholm till miljonstad

Slakthusområdet utvecklas från ett renodlat verksamhetsområde till en stadsdel med bostäder, arbetsplatser, handel, service, nya parker och torg. Tradition och historia bevaras genom att kulturhistoriskt värdefulla byggnader finns kvar och utvecklas med en blandning av nya verksamheter. Norconsults planarkitekter är stolta och glada över förtroendet, och ser fram emot att utveckla Stockholm till en hållbar miljonstad. Uppdraget pågår fram till första kvartalet 2021.

- Vår målsättning är att utveckla planverksamheten i Stockholmsregionen och detta avtal bådar gott inför framtiden. Det ska bli roligt att bidra till en god planering av staden, säger Maria Hjort, Studioledare på Team Plan i Stockholm. Detta är en fantastisk möjlighet att visa vår kompetens och att utveckla vår affär i Stockholmsregionen, fortsätter hon.

Projektet är den första detaljplaneetappen för utvecklingen av Slakthusområdet. Etappen innehåller ca 800 nya bostäder, en idrottshall, en grundskola för 900 elever, tre förskolor, en gymnasieskola för 600 - 800 elever och lokaler för kontor och handel. I de befintliga byggnaderna runt Fållan planeras en gymnasieskola. Två parker och fickparker planeras i anslutning till bostadskvarteren. Etappen ska även möjliggöra förlängning av Hallvägen till Enskedevägen och utbyggnad av västra delen av Diagonalen.

 

Slakthusområdet är ett av många intressanta projekt som Norconsults arkitektteam arbetar med, och i takt med att uppdragen blir fler ökar behovet av nya medarbetare.

- Vi vill fortsätta bidra med vårt helhetstänk i intressanta stadsutvecklingsprojekt. Därför vill vi bli fler arkitekter, planarkitekter och landskapsarkitekter på våra kontor i Stockholm och Göteborg, säger Maria.