Satser sammen mot arkitekturtoppen: F.v: Per Kristian Jacobsen, Eskild Andersen, Gudmund Stokke, Bård S. Hernes. (Foto: Nordic)

Nordic – Office of Architecture och Norconsult satsar tillsammans mot arkitekturtoppen i Norden

Nordic – Office of Architecture är arkitekterna bakom bland annat Gardermoen, St. Olavs Hospital och Regeringskvarteret. Nu blir Nordic en del av Norconsult-koncernen, men ska fortsätta att utvecklas som eget företag och varumärke. Norconsult köper 90 procent av aktierna. Nordic – Office of Architecture behåller sin ledning och sina elva partners på ägarsidan. Det sker inte heller några förändringar i Norconsults organisation till följd av förvärvet.

– Företagen kompletterar varandra väl och tillsammans med Norconsult får vi det vi behöver för att fortsätta utveckla en stark och långsiktig kvalitetskultur. Vi ska ha Norden som vår hemmamarknad och som plattform för stora, internationella uppdrag. Tillsammans blir vi ännu starkare på marknaden och bättre rustade att möta den digitalisering som pågår inom sektorn. Sammantaget ger detta arkitekterna bättre utvecklingsmöjligheter och utrymme att skapa riktigt bra arkitektur, säger Gudmund Stokke, ordförande och chefsspecialist för Nordic – Office of Architecture.

Norconsult och Nordic – Office of Architecture har samarbetat vid en rad projekt, t.ex. flygplatserna Gardermoen och Flesland, LHL-sjukhuset och sjukhusen i Førde och Aker.

– Vi fortsätter Norconsults redan stora satsning på arkitektur och stärker båda företagens konkurrenskraft. För oss var Nordic det självklara valet. De har stor kompetens och en kultur som passar bra ihop med vår. Tillsammans kan vi erbjuda en solid, nordisk tvärfacklig kompetens och erfarenhet inom samhällsplanering, projektering och arkitektur, säger Per Kristian Jacobsen, koncernchef för Norconsult.

Nordic – Office of Architecture har 170 medarbetare i Oslo, Köpenhamn och London. Norconsult har 3 350 medarbetare på 93 kontor i Norge och internationellt. Planen är att affären ska vara genomförd innan sommaren, förutsatt att norska konkurrensverket godkänner den.