Nordisk export – Europas lösning?

Kraven på minskade utsläpp av koldioxid innebär en stor utmaning för Europa. Andelen förnybar energi måste upp på bekostnad av fossila bränslen. Här i norr sitter Sverige och Norge med outnyttjad potential från vattenkraft. Hur tänker vi kring att producera och exportera mer för att hjälpa länder på kontinenten att nå miljömålen?


För sex år sedan antog EU miljömål som unionen ska ha uppfyllt senast år 2020. Det handlar bland annat om att minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent jämfört med 1990 års nivåer och att höja andelen förnybar energi till 20 procent av all energikonsumtion. På längre sikt, till att börja med 2030, är kraven ännu tuffare.

Sverige ligger bra till för att nå målen och har till och med satt egna, högre mål. För stora delar av Europa ser det annorlunda ut. Där är beroendet av fossila bränslen och kärnkraft fortfarande stort och trots att vissa länder, inte minst Tyskland, gör ambitiösa satsningar på vind- och solkraft måste det till mer för att andelen förnybar energi ska bli tillräckligt hög.

Både Sverige och Norge producerar mycket vattenkraft. Under de senaste trettio åren har vattenkraften stått för knappt hälften av den årliga produktionen i Sverige – och i Norge står vattenkraft för hela 96 procent av produktionen. Bägge länderna har dessutom möjlighet att öka sin produktion. Redan i dag exporterar Sverige och Norge energi till länder i norra Europa, men det finns outnyttjad potential. Vi skulle helt enkelt kunna vara en viktig faktor när Europa kämpar för att nå sina miljömål.

Vägen dit är dock inte enkel. Det skulle krävas dialog, politiskt mod och nationalekonomiskt pusslande för att få ihop ekvationen, både här i norr och på kontinenten. Läs hela artikeln här, för att ta del av tankar och funderingar från tre affärsområdeschefer på Norconsult – Anders Eidensten och Marcus Rydbo från Sverige och Sten-Ole Nilsen från Norge – kring varför det vore bra att lösa frågan.