Foto: Shutterstock

Nordiskt samarbetsprojekt i Trysil

I norska Trysil byggs just nu en vindkraftpark med 31 turbiner. Bakom projektet står det svenska företaget OX2 som är totalentreprenör, samt konsulter från Norconsult i Norge och Sverige samt ARA Engineering på Island.

Rolf Johansson teamchef för Projekt & Byggledning på Norconsult i Sundsvall och ansvarar för en 17 kilometer lång och 130 kilovolts kraftledning som ska användas för uppsamling och transport av el till det norska nätet.

– Norconsult har varit inblandade i projektet ända från start vilket har gett oss ett helhetsgrepp samtidigt som samarbetet mellan våra svenska och norska konsulter har stärkts, säger Rolf.

Norconsult har haft ett övergripande ansvar för alla beräkningar och dimensioneringar och bidragit med kompetens inom bland annat projektledning, ställverk, transformatorer, kablar, mark, byggprojektering och nätstudier.

– Målet har varit att bygga ett långsiktigt, kostnadseffektivt och miljöriktigt system som uppfyller Statnetts regler för att få ansluta vindkraftsanläggningen mot stamnätet. Att få jobba som svenskt företag utifrån norska regler har varit tekniskt givande, samtidigt som det redan gett oss ett nytt liknande uppdrag i Norge, fortsätter Rolf.

OX2 bygger, utvecklar och förvaltar anläggningar för förnybar energi i Norden. I slutet av 2018 ska vindkraftanläggningen i Trysil vara i full gång.