Foto: Göteborgs stad

Nu tar vi linbanan över älven!

Vi på Norconsult har vunnit uppdraget att ta fram en detaljplan för den framtida linbanan i Göteborg, vilken kommer att binda samman staden från Järntorget över till Hisingen.

Vi är en av tre konsulter som har fått uppdraget att arbeta fram en detaljplan för en av sträckorna till den nya linbanan i Göteborg. Sträckan som vi på Norconsult kommer att arbeta med är Lundby-Lindholmen.

Linbanan är den första i Sverige som integreras med ordinarie kollektivtrafik. Den kommer, förutom att binda samman staden och erbjuda en hög turtäthet, ha en låg energiförbrukning och låga driftskostnader.

Invigningen är planerad till stadens 400-årsjubileum 2021.