Malmö godsbangård

Nu trimmas Malmö godsbangård för längre godståg

Norconsult har vunnit uppdraget att projektera signalåtgärder på Malmö godsbangård som skall leda till smidigare tågföring, robustare trafik och bättre återställningsförmåga.

Malmö godsbangård är en strategiskt viktig rangeringspunkt för gods på väg till och från kontinenten. Härifrån går direkta tåg via Öresundsbron med produkter från svensk verkstadsindustri till den stora godsbangården utanför Maschen i Hamburg. Om längre och tyngre tåg kan hanteras underlättas den svenska exporten.

Längre, tyngre och större tåg innebär att ett antal nya signaler ska sättas upp på Malmö godsbangård och vissa skall flyttas för att tåg som är 835 meter skall kunna hanteras på godsbangården. Idag kan Malmö godsbangård hantera godståg med längder upp till 730 meter. I uppdraget ingår även att projektera samtidig infartssignalering.

Tony Strandberg, Teamchef för Järnväg på Norconsult är stolt och glad över att Norconsult vunnit projekteringen:

  • Ett stort och viktigt uppdrag som i sin förlängning ger Sveriges exportindustri bättre förutsättningar att frakta godset miljövänligt. Järnvägsteamet har vunnit flera stora ramavtal vilket gör att vi har behov av nya medarbetare på järnvägsteamet.