Bild: Norconsult

Ny faunapassage vid Västerås Turbinbro

I Mälaren finns ett 30-tal fiskarter som söker sig upp i vattendrag för reproduktion och för att hitta föda, bland annat den hotade aspen. För att fiskar ska kunna passera dammen riskfritt har Norconsult projekterat för en ny faunapassage som ska införas i den befintliga anläggningen vid Turbinbron i Svartån.


De allra flesta fiskarter behöver vandra för att hitta föda eller för att nå lämpliga lekområden. Norconsult fick uppdraget ta fram förfrågningsunderlag och bygghandlingar för en ny faunapassage samt en ny intagskonstruktion, som ska hindra fisk att simma in i den befintliga vattenkraftstationen. Vid entreprenaden har Norconsult också bidragit med byggledning.

- När vattenkraften byggdes ut på 50- och 60-talen togs liten hänsyn till fiskens vandringsmöjligheter. Nya direktiv gör att damm- och vattenkraftsägarna genomför miljöförbättrande fler åtgärder vid anläggningarna än tidigare, berättar uppdragsledare Fredrik Mikaelsson.

Trots bred erfarenhet av energianläggningar och dammsäkerhet hade Fredrik och hans kollegor flera utmaningar att lösa innan entreprenaden satte igång.

- En stor utmaning inom uppdraget var att de nya konstruktionerna skulle införas inom de befintliga. Därför stötte vi på en del överraskningar på vägen, och fick tänka om kring vilka lösningar som var mest lämpliga, berättar Fredrik.

Projekteringen har genomförts i nära samarbete med Norconsults arkitekter, som tagit fram gestaltningsförslag på faunapassagen. Både funktion och gestaltning är viktiga, då dammanläggningen med faunapassage samt omkringliggande kajmurar och gångstråk ingår i ett större upprustningsprojekt för Västerås.