Nya Årstabergs station utreds

Norconsult har vunnit uppdraget att utreda Årstabergs station som utgör en viktig del av bytespunkten Årstaberg.

Årstaberg är en strategiskt viktig bytespunkt med byte mellan buss, pendeltåg och tvärbana. I dagsläget fungerar bytespunkten inte optimalt och med Stockholms stads omfattande utbyggnadsplaner i området tillsammans med en ny tunnelbanestation i Årstaberg kommer bytespunkten, där järnvägsanläggningen utgör en central del, behöva utvecklas.

Årstaberg är en station på Stockholms pendeltågsnät, belägen i området Årstaberg på gränsen mellan stadsdelarna Liljeholmen och Årsta i Söderort inom Stockholms kommun.

Norconsult har vunnit uppdraget att utreda frågor kring utökade resenärsströmmarna och vilka krav det ställer på järnvägsanläggningen i form av resenärs- och tågkapacitet. Utredningen omfattar också vilka möjliga åtgärder som Trafikverkets anläggning behöver genomgå för att klara en ökad kapacitet samt genomföra en konsekvensanalys för föreslagna alternativ. Det ingår också att titta på vilken bullerpåverkan en ökad tågkapacitet kan ha på Årstabergs stationsområde?

Martin Söderek, utredningsledare på Norconsult är mycket nöjd med att Norconsult vunnit uppdraget:

  • Ett stort och viktigt utredningsuppdrag där det vi kommer fram till har stora betydelse för många stockholmares vardag. Vi vill underlätta och snabba upp möjligheterna att pendla i regionen.

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.