Nytt operationshus på Uddevalla sjukhus

Uddevalla sjukhus utökar sin operationsverksamhet och planerar att bygga ett nytt operationshus med 18 toppmoderna operationssalar och tillhörande kringfunktioner. Den nya byggnaden ska kopplas till den befintliga sjukhusbebyggelsen där planerar man att lägga delar av operationsverksamheten.

 

Uddevalla sjukhus ska bli ett av fem operationscentrum i regionen där planerade operationer ska utföras. Varje operationscentrum får sin egen specialisering och tanken är att vissa typer av operationer koncentreras till ett speciellt sjukhus.

Uddevalla sjukhus ingår i NU-sjukvården där även Norra älvsbors läns (NÄL) och Trollhättans sjukhus ingår. NÄL utvecklas och blir ett sjukhus inriktat på akutsjukvård och forskning medan Uddevalla specialiseras på selektiv vård. Operationsverksamheten bygger på dagkirurgi och öppenvård vilket i de flesta fall innebär att patienterna inte blir inlagda på sjukhuset utan kan komma för operation för att sedan lämna sjukhuset samma dag.

Norconsults arkitekter har utfört behovsanalyser för Västfastigheter för det nya operationshuset, något som efter sambands- och ytbehovsanalyser har mynnat ut i en tidig förstudie och skisser. Befintliga lokaler håller en äldre standard och lämpar sig inte för moderna operationssalar. De nya salarna förläggs därför i en planerad utbyggnad som kopplas samman med delar av de befintliga byggnaderna där pre- och postoperativ verksamhet kan förläggas. Projektet innebär en omlokalisering av befintliga verksamheter samt nya och utökade funktioner.