Ökar självkörande fordon friheten för funktionsnedsatta?

Hur mycket kan framtidens självkörande fordon bidra till att öka friheten för personer med funktionsnedsättning? Under hösten kommer Norconsult Astando, Norconsult och Viktoria Swedish ICT genomföra en serie workshops med detta tema.

Dagens transportsystem begränsar rörelsefriheten för personer med funktionsnedsättning. Det innebär också stora kostnader för samhället. I debatten används funktionsnedsatta som exempel på nyttan av självkörande fordon och automatiska transportsystem. Men hur väl möter framtidens transportlösningar deras behov? Ser behoven olika ut för olika grupper? Kan de till och med stå i konflikt med varandra?

Det är nu vi har chansen att ta hänsyn till behoven hos dem som vinner mest på automatiseringen. Vi kan redan vid utvecklingen av framtidens transportsystem ta fram måttstockar för hur väl dessa gruppers behov tillgodoses. På så vis undviker vi dyra efteranpassningar.

Norconsult Astando AB, Norconsult AB och forskningsinstitutet Viktoria Swedish ICT har fått finansiering från Vinnova för att ta fram just sådana måttstockar. Förstudien ”Automatisering för ökad tillgänglighet?” drivs inom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden. Projektet ska ta fram verktyg, arbetssätt och modeller för att kunna bedöma hur automatiserade fordon kan bidra till ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Norconsult AB
Carolin Folkeson
+46 (0)31-50 50 63
carolin.folkeson@norconsult.com

Viktoria Swedish ICT
Cristofer Englund
+46 (0)708-56 02 27
cristofer.englund@viktoria.se