Rätt akustik lyfter stadsmiljöer

Norconsult ligger mycket långt fram vad gäller rumsakustik och kompetensen har bland annat kommit till nytta i konserthallar. Samma metoder för att beräkna ljud kan användas utomhus och då pratar man om så kallad stadsrumsakustik.

 – Det kan handla om hur en växtvägg påverkar akustiken eller på vilket sätt ljud sprids från en yta, till exempel via skärmar eller oregelbundenheter i fasader, säger Emma Gruvin på Team Akustikon

.– Vi kan räkna väldigt detaljerat på variabler och till exempel säga hur mycket ett jordlager av viss tjockhet påverkar ljudmiljön.Genom att i förväg ta reda på vilka effekter olika material och typer av konstruktioner har kan Norconsults akustiker komma med förslag på lämpliga åtgärder i en given situation.

– Stadsrumsakustik har stort värde för stadsbyggnadskontor, som ju har i uppgift att skapa hållbara stadsmiljöer, men också för fastighetsägare. Ska man till exempel bygga en uteservering borde det vara lika självklart att låta analysera ljudmiljön som att beställa en solstudie, säger Emma Gruvin.