Rekordtunnel i Norge

I sydvästra Norge projekterar Norconsult världens djupaste och längsta undervattensvägtunnel.

Tunneln E39 Rogfast ska gå mellan Stavanger och Bokn – via den lilla ön Kvitsøy – och kommer att bli 27 kilometer lång och som mest ligga på 390 meters djup. Den ska användas för biltrafik och kommer att ha fyra körfält, två i varje riktning. Tunneln tas i bruk 2024.

– Detta är ett oerhört stort projekt med många utmaningar, säger Bjørn Kleppestø, uppdragsledare på Norconsult.

– En så här lång tunnel ställer stora krav på till exempel ventilation och säkerhet. Vi måste kunna garantera säkerheten om det börjar brinna någonstans i tunneln. Det måste även gå att dirigera om trafiken, så att all trafik kan köra i en riktning. Det kan krävas vid trafikolyckor men också vid underhåll. Detta ställer stora krav på planering och skyltning.

Norconsult deltar med 24 olika kompetenser vid byggandet av tunneln. För att klimatpåverkan ska bli så låg som möjligt har vi tagit fram över femtio innovativa förslag till det norska vägverket. Det handlar bland annat om att optimera materialanvändningen men också om att förse bygget med förnybar vind- och solel.

Läs mer om projektet här.