Vi är väldigt nöjda med omsättningstillväxten och resultatutvecklingen för perioden, säger koncernchef Per-Kristian Jacobsen.

​Resultat för året och fjärde kvartalet 2019: Norconsults omsättning fortsätter att växa

Norconsult hade det fjärde kvartalet 2019 en omsättning på 1,814 miljarder NOK, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med samma period i 2018. Rörelseresultatet för kvartalet minskar något jämfört med föregående år, 93 MNOK 2019 mot 104 MNOK 2018. Den underliggande organiska ökningen av bruttoomsättningen är cirka 11 procent för kvartalet.

Bruttoomsättningen för koncernen var 6 285 MNOK 2019, jämfört med 5 326 MNOK 2018. Det är en ökning med 960 MNOK, vilket motsvarar 18 procent. Den organiska tillväxten exklusive förvärv var cirka 11 procent. Rörelseresultatet ökar från 402 MNOK 2018 till 460 MNOK 2019 och rörelsemarginalen är 7,3 procent – mot 7,5 procent 2018. Mot bakgrund av de betydande förvärv som gjorts de senaste två åren, med efterföljande goodwill-avskrivningar, minskar rörelsemarginalen något. Den underliggande rörelsemarginalen före goodwill-avskrivningar var 2019 densamma som föregående år.

– Vi är väldigt nöjda med omsättningstillväxten och resultatutvecklingen för perioden. Vi levererar konsulttjänster över hela landet och det ser ut som att vi lyckas med vår strategi att skapa kundvärde genom hållbarhet, digitalisering och samarbete. Vårt mål är att öka vår närvaro i Norden och det är därför glädjande att både omsättning och resultat ökar i alla de nordiska länderna, säger Norconsults koncernchef Per Kristian Jakobsen.

HÖJD AKTIVITETSNIVÅ OCH INTRESSANTA PROJEKT

I Norge har Norconsult jobbat med många intressanta projekt 2019. I samarbete med Nordic har Norconsult utformat ett nytt stadsutvecklingsförslag för Bragernes i Drammen. I november tecknade Norconsult två ramavtal med Statsbygg för teknisk tillståndsanalys av alla Statsbyggs fastigheter i mellersta Norge och Oslo. Norconsult Informationssystem tecknade i september avtal med norska Statens vegvesen om leverans av molntjänster för styrning av projektekonomi. Företaget har en stark position inom projektering av vattenkraft och är bland annat involverat i projekteringen av vattenkraftverken Nedre Otta, Tolga och Nedre Fiskumfoss. Företaget har en central roll i projekteringen av nya flygplatsen i Bodø, intercity-sträckningen Drammen–Kobbervikdalen och inte minst i utbyggnaden av E39 Kristiansand väst–Mandal öst. Norconsult har en stark position inom sjukhusbyggnader och har bland annat varit involverat i projekteringen av en ny klinik och byggnad för protonterapi vid Radiumhospitalet i Oslo. Inom skolfastigheter är Norconsult bland annat engagerat i projekteringen av Eikeli gymnasium i Bærum samt Midsund skola i Møre och Romsdal. Nyligen tilldelades Norconsult uppdraget att projektera en ny vattenreningsanläggning för Asker och Bærum vattenverk på Kattås i Bærum.

I Danmark har Norconsult nyligen inlett ett viktigt strategiskt samarbetsprojekt med Köpenhamns kommun gällande skolbyggnader. En del av projektet, Holberg Skola, belönades 2019 med priset "Årets skolbyggnad".

I Sverige har Norconsult vunnit det prestigefulla uppdraget att projektera akustik för Gasklocka 2, en internationell gästspelsscen i Stockholm. Scenen blir den första i sitt slag i Sverige. I december invigdes "Centrum för Idrott och Kultur" i Knivsta. Det är ett av Sveriges största trähus och mycket energismart. Norconsult har haft en central roll inom design, projektering och har även samordnat BIM.

FLERA VIKTIGA FÖRVÄRV

Under 2019 har koncernen genomfört ett antal förvärv. I början av 2019 köpte Norconsult Kjeller Vindteknikk AS och stärkte därmed sin position inom vindkraft och vindanalyser i Norden. Inom arkitektur har Norconsult 2019 stärkt sin position genom köpen av Johnels & Moberg Arkitekter AB i Sverige, KHS Arkitekter i Danmark, Heyerdahl Arkitekter och Borealis Arkitekter i Norge. Med köpet av SG arkitektur stärker Norconsult sin närvaro i Hønefoss och får en ännu starkare marknadsposition inom skolor och omsorgsfastigheter. Genom övertagandet av Øvre Romerike Prosjektering AS har företaget stärkt sin kapacitet inom tvärfacklig rådgivning på Romerike. Genom köpet av ECT AS stärks företagets position inom projektgenomföring och elektroteknik inom både Bygg och fastigheter och Transport.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Genom organisk tillväxt och uppköp fick vi 807 nyutbildade och erfarna medarbetare under 2019. I början av 2020 hade koncernen cirka 4 400 medarbetare. I Norge anställer Norconsult cirka 150 nyutexaminerade studenter varje år, dessutom sommarjobbar över 100 personer på företaget varje sommar. Företaget jobbar målinriktat med rekrytering vid utbildningsinstitutioner i Norden. I maj 2019 utsåg Universum och Karrierebarometeret återigen Norconsult till en av Norges mest attraktiva arbetsgivare, och företaget finns på topp-fem-listan bland både teknik- och ingenjörsstudenter.

Norconsult är Norges största, och ett av Nordens ledande tvärfackliga konsultföretag. Bolaget är väl rustat för en fortsatt lönsam tillväxt under de närmaste åren.

Siffrorna i detta pressmeddelande är oreviderade.