​​​Resultat första kvartalet 2019: Stark tillväxt för Norconsult

Under första kvartalet 2019 redovisar Norconsult stabila ekonomiska resultat, när det gäller såväl organisk tillväxt som uppköp. Detta gäller även när man tar hänsyn till årets påskledighet som under förra året inföll under första kvartalet. Den underliggande organiska tillväxten uppgick till 11 procent under kvartalet.

– Vi är särskilt glada över att vi klarar av att fortsätta vår starka tillväxt – både organiskt och genom uppköp. Norconsult redovisar en lönsam tillväxt i Norge, Sverige och Danmark under första kvartalet, helt i linje med bolagets strategi om att göra ett större avtryck på de nordiska marknaderna. En viktig framgångsfaktor är att vi klarar av att kombinera bra projektgenomförande med ökad aktivitet och tillväxt på en konkurrensutsatt marknad, säger Per Kristian Jacobsen, koncernchef hos Norconsult.

Bland affärsområdena är det Huvudkontoret som har den största omsättningstillväxten. Affärsområdet Norden redovisar en stark tillväxt och resultatförbättring i nästan samtliga områden. I affärsområdet Regioner Norge kan man också konstatera en betydande omsättningsökning, i synnerhet i regionerna Midt och Vest. Tillväxten är bra inom alla marknadsområden.

Under första kvartalet köpte bolaget Kjeller Vindteknikk AS, Geovest AS, Heyerdahl Arkitekter AS, Ildne AS samt Johnels & Moberg Arkitekter AB i Sverige. Uppköpen bidrar till att befästa bolagets ställning som ett av de ledande tvärfackliga konsultföretagen på den nordiska marknaden vilket öppnar möjligheter för bolaget att kunna lösa fler och alltmer komplexa offentliga uppdrag.

Hög aktivitetsnivå och flera nya kontrakt under första kvartalet

Norconsult har en fortsatt hög aktivitetsnivå, och första kvartalet 2019 var inget undantag. I Norge vann Norconsult bland annat uppdraget att projektera en ny klinik- och protonbyggnad på Radiumsjukhuset. Bolaget ingår också i teamet som kommer att projektera det nya universitetssjukhuset i Narvik (UNN). När det gäller kommunikationer har Norconsult under perioden vunnit tre uppdrag som avser avlastningsspår för järnvägen. Inom marknadsområdet bygg och fastigheter har bolaget bland annat vunnit ett projekteringsuppdrag för St. Olav gymnasieskola och Fjellhamar skola.

Ett annat viktigt pågående uppdrag i Norge där Norconsult har en central roll är projekteringsarbetet E39 Kristiansand vest – Mandal øst och E39 Rogfast. Stadsbanan i Bergen, den nya flygplatsen i Bodø, en ny produktionslinje för Hydro i Husnes och projekteringen av en anläggning för koldioxidfångare för Norcem är andra viktiga pågående projekteringsuppdrag för Norconsult. Norconsult har också en central roll i projekteringsarbetet för Nedre Otta Kraftverk, som är Norges största pågående vattenkraftsutbyggnad. I Narvik är bolaget engagerat i projekteringen av en 105 meter lång kaj för kryssningsfartyg.

Norconsults AB har vunnit uppdraget att på kort sikt utöka kapaciteten för Uppsalas vattenverk samt att göra en lokaliseringsutredning för Uppsalas tredje vattenverk. Norconsult AB har även vunnit uppdraget att göra en förstudie gällande nybyggnation av tre nya kaplan-aggregat för Skelleftekraft. Detta kan bli ett av de större vattenkraftsprojekten i Sverige sedan början på 90-talet.

I Danmark är Norconsult en del av teamet som har vunnit ett ramavtal med "Den almene Boligorganisation" KAB (Københavns Almindelige Boligselskab) avseende renovering och nybyggnad. Norconsult har sedan tidigare ett liknande avtal med Köpenhamns kommun.

Ljusa framtidsutsikter

Under förra året anställdes cirka 800 nya medarbetare hos Norconsult. Vid ingången till 2019 hade bolaget cirka 3 800 medarbetare.

Under Byggedagene i början av april blev LHL-sjukhuset Gardermoen utsett till Årets Bygge 2018. Norconsult har ansvarat för detaljprojekteringen av el, IKT, automation och VVS samt fungerat som rådgivare inom brand- och VA-teknik för det nya sjukhuset.

Norconsult är Norges största, och ett av Nordens ledande tvärfackliga konsultföretag. Bolaget är väl rustat för en fortsatt lönsam tillväxt under de närmaste åren.