Semrén & Månsson och Norconsult med och bygger framtidens sjukvård

Två nya specialistsjukhus ska stå klara i Göteborg omkring år 2022, som ett steg i att utveckla och modernisera regionens sjukvård. I dagarna blev det klart att arkitektkontoret Semrén & Månsson tillsammans med Norconsults arkitekter vinner uppdraget att rita det större sjukhuset i centrala stadsdelen Frihamnen.

  • Vi är oerhört glada och stolta över att få vara med och utveckla framtidens sjukvård i Göteborg. Det nya sjukhuset med sitt centrala läge i den växande Älvstaden får ett viktigt symbolvärde, och vi ser fram emot att bidra till en positiv samhällsutveckling tillsammans med Västfastigheter och våra kollegor på Norconsult, säger Magnus Månsson, koncernchef på Semrén & Månsson.

Det nya sjukhuset får en total yta på omkring 25 000 kvadratmeter och placeras i Frihamnen i nära anslutning till spårvagnslinjer och den nya Hisingsbron. Med flertalet medicinska specialiteter, inklusive sex dagkirurgiska operationssalar,får sjukhuset en viktig roll i det nya system för specialiserad närsjukvård som håller på att ta form.

Semrén & Månsson och Norconsult har tillsammans gedigen erfarenhet av komplexa vårdprojekt. På senare tid har de två kontoren gemensamt arbetat med en omfattande ombyggnad av Sollentuna sjukhus – ett projekt med tydliga paralleller till det nya specialistsjukhuset. Och ambitionen är hög, lovar arkitekterna, som siktar på ett modernt, klimatsmart sjukhus med en gestaltning som blir ett blickfång i en helt ny stadsdel i innerstaden.

Uppdragsledare för projektet är arkitekterna Anna Lund (Semrén & Månsson) och Lars Ylander (Norconsult), båda med lång erfarenhet av vårdprojekt i stor och liten skala.

För mer information, kontakta:

Lena Kristiansson
Chef för Semrén & Månssons vårdstudio
Telefon: 0707-87 13 75
E-post: lena.kristiansson@semren-mansson.se

Lars Ylander
Arkitekt och Uppdragsledare, Norconsult
Telefon: 031–50 70 74
E-post: lars.ylander@norconsult.com