Foto: Norconsult AB

Sid gör datainsamling enklare

Som geolog har Sid Patel förmånen att jobba i många olika miljöer, både nationellt och internationellt. Uppdrag i bland annat Libyen, Saudiarabien, Kina och Sydamerika pryder hans CV, och numera får han uppleva nästan lika stora miljöombyten på hemmaplan. Han har nyligen varit på Åland för ett inspektionsuppdrag och i Kiruna för arbete åt Malmbanan. Och det verkar vara just omväxlingen mellan kontor och fält som gör att han trivs

- Det bästa med jobbet är helt klart fina dagar ute i fält, och regniga dagar är det tacksamt att vara på kontoret. Det är roligt att ha uppdrag i hela Sverige – man får uppleva både fjäll, åker och skog, säger Sid.

Sammanlagt blir det 5-6 veckor per år. Tiden och erfarenheten han samlat på sig ute i fält fick honom att fundera kring hur all data som samlades in kunde lagras och hanteras på ett smartare sätt. Sid och kollegorna tog fram en digital lösning byggd för smartphone som registrerar alla kort, positioner och data från inspektioner digitalt. Norconsults IT-avdelning satte upp en server för att samla in svaren, som tillsammans med en app gav ett bra system för att samla in stora mängder inspektionsdata. Men verktyget kan användas för alla typer av data poängterar Sid.

- Vi ville först ta fram ett verktyg för att underlätta vårt egna arbete, då vi hade mycket inspektionsjobb med väldigt mycket data som skulle in. Men i slutändan gagnar det ju kunden också, som får in svaren snabbare och med bättre kvalitet. Idag använder vi verktyget till i stort sett alla våra inspektioner enligt denna metodik, berättar han.

Verktyget är tänkt att ersätta pappersformulär och ska kunna samla all typ av relevanta data - bildfiler, ljudfiler, positioner med mera. Data lagras och ska sedan kunna tas fram i det format man vill ha. Till det krävs en mer formaliserad process, som Sid arbetar med att ta fram just nu.

- Nu har systemet utvecklats och kan användas mer som en databas som också möjliggör att datan kan användas i olika program, t.ex GIS. Nu när databasen är på plats kan vi snabbt anpassa systemet efter våra användares och kunders behov och lära ut det snabbt, förklarar Sid.