Snygg, trygg och jämställd aktivitetspark

Upplands-Bro ska anlägga en aktivitetspark under 2018 för spontanidrott och kulturaktiviteter. Innan Norconsult fick uppdraget hade kommunen tagit fram en rapport där de översiktligt beskrivit syfte och mål. Genom att anordna målbildsseminarium och workshops tillsammans med kommunen landade man så småningom i tre ledord: snygg, trygg och jämställd.

- Vi har tagit fram ett gestaltningsprogram för en park vars utformning bygger på ett sammanhållet formspråk med utgångspunkt i aktivitet, rörelse och kreativitet. Aktivitetsytorna har en god spridning för att sammanfoga olika åldersgrupper, kön, särintressen och funktionsvariationer, säger Emelie Maniette, landskapsarkitekt på Norconsult och en av dem som tagit fram förslag på utformningen av parken.

Exempel på utrustning som kommer att finnas i parken är en scen för musik, dans och gruppträning, parkouranläggning, klätterskulptur, skateramp, utegym, och basketplan. I stort sett alla aktivitetsstationer i parken kommer att vara tillgänglighetsanpassade. Ett exempel är scenen som är försedd med en ramp och cage-fotbollsplanen som har en bredare ingång för rullstolsbundna. För att få in konst i parken planerar kommunens kulturenhet att genomföra ett konstprojekt tillsammans med ungdomar i form av muralmålningar. Huvudentrén har därför försetts med en betongmur som kan prydas med målningar och dessutom bli ett konstnärligt entrémotiv som lockar besökare in i parken.

- Parken är ett engagerande projekt som har varit roligt att få delta i. Genom den grundliga förstudien baserat på medborgarnas intressen och en öppen arbetsprocess har vi skapat ett bra samarbete, säger Emelie. Förslaget har fått ett bra mottagande hos både politiker och medborgare, avslutar hon