Bild: Norconsult

Sopsug i nytänkande tappning

Stadsdelen Kongahälla i Kungälv ska få en sopsug med en unik design. De boende i området får två olika sopinkast i eller utanför sin fastighet, ett för matavfall och ett för restavfall, där påsarna tillfälligt lagras för att sedan transporteras till terminalbyggnaden via ett rörsystem under mark. Därmed minimeras mängden tunga transporter inne på området.

Anläggningen kommer drivas av miljöteknikföretaget Envac för Kungälv kommuns räkning och Norconsult har varit ansvariga projektörer för geoteknik, konstruktion och akustik.

– Det här har varit ett utmanande projekt av många anledningar. Byggnaden placeras på mark som är sättningsbenägen, med högt grundvatten, mycket befintliga ledningar och stor skillnad i tyngd på konstruktioner som ska länkas samman. Dessutom har det varit en utmaning att få till formen konstruktionsmässigt, men det är också det som gjort projektet spännande, säger Caroline Martinsson, uppdragsledare på Team Byggkonstruktion, som bland annat ansvarat för beräkningar och konstruktionsritningar.

Sopsugen i korthet

▪ Norconsultfick uppdraget våren 2016.

▪ Ska betjäna 900 bostäder.

▪ Bilinga, ett hårt träslag som annars brukar användas i broar, har använts som material till byggnadens skärmar och delar av taket.