Ljot Strömseng, vd Norconsult AB

Spränger miljardvallen och betalar tillbaka till Tillväxtverket

Omsättningen för Norconsult AB landade 2020 på strax över en miljard SEK, jämfört med 889 MSEK 2019. Detta trots att större delen av året påverkades av pandemin.

Med en tillväxt som är helt organisk har omsättningen ökat med 15,7 procent till en miljard SEK och produktionens vinstmarginal, 7% EBITA, en ökning med 20% jämfört föregående år. Vid årets slut kan man konstatera att bolaget, under 2020 års ansträngande marknadsläge, lyckats växa med nästan 100 medarbetare jämfört med året innan, vilket innebär att Norconsult nu har 900 medarbetare.

- Vi är mycket nöjda med vår utveckling, och våra medarbetare kan känna sig stolta över vad de har lyckats få till, säger Ljot Strömseng, vd på Norconsult AB. Flera industribolag lade sina konsultupphandlingar på is och det drabbade vårt marknadsområde Industri hårt vilket ledde till att vi behövde korttidspermittera på flera orter. Att vi trots det nådde en miljard i omsättning visar att vi är på rätt väg och att vi är attraktiva både för medarbetare och kunder, fortsätter Ljot Strömseng.

Övriga marknadsområden har klarat 2020 väl även om marknaden visat på en rejäl prispress, efter att pandemin tog fart.

- Under året har vi som många andra bolag fått bidrag till korttidspermitteringar. När vi nu summerar året ser vi det som en självklarhet att betala tillbaka alla bidrag vi fått då vi anser att det finns företag som har större behov av dessa pengar än vi, avslutar Ljot Strömseng.