Foto: Krister Engström

Staden som byggarbetsplats

Arbetet med ett av Sveriges största infrastrukturprojekt – Västlänken – har dragit igång i Göteborg. Ett par viktiga kuggar i maskineriet är Norconsults medarbetare Jenny Thönell och Romina Lobos, som båda gärna jobbar i kulisserna. När man arbetar mitt i en storstad är nämligen ett av målen att störa så lite som möjligt.

Under många år framåt kommer centrala Göteborg att vara en stor byggarbetsplats. Orsaken är inte minst Västlänken, som ingår i det Västsvenska paketet – en enorm satsning på infrastruktur som drivs av Trafikverket för att utveckla regionen.

Västlänken är en tunnel för pendeltåg som, när den är färdig, kommer att löpa i en slinga under centrala Göteborg. Tunneln kommer att öka kapaciteten för pendeltrafik, och dessutom avlasta Göteborgs Central som redan används till bristningsgränsen. Det blir tre nya stationer längs Västlänken: en vid Korsvägen nära Liseberg, en i anslutning till centralstationen och bussterminalen, och en vid den centralt belägna stadsdelen Haga.

Vid ett ståtligt träd som packats in för att flyttas och bevaras står Jenny Thönell. Hon arbetar med väg- och järnvägsteknik på Norconsult, och är en del av det team som jobbar med trafikomläggningar under byggtiden. Kunden är konsortiet AGN Station Haga, som ansvarar för entreprenaden på uppdrag av Trafikverket.

– Här finns mycket att ta hänsyn till, eftersom vi befinner oss mitt inne i en stad. Vi jobbar tätt i samråd med bland annat Trafikkontoret, Park- & naturförvaltningen och Trafikverket, berättar Jenny.

Hon har arbetat med den här etappen av Västlänken sedan början av 2018. Haga Station är det största delprojektet, men även arbeten vid Rosenlund, Södra Hamngatan och Stora Badhusgatan har ingått.

Läs hela artikeln i Norconsult Idag