Stadsarkitektträff 20 maj 2016

Fredagen den 20 maj bjuder vi in till Stadsarkitektträff, med temat "Hållbar ljudmiljö i staden". Hur kan vi åstadkomma en god stadsmiljö där man kan trivas, mötas, uppfatta vanligt tal och sova gott på natten?