Stadsarkitektträff - Hållbar ljudmiljö i staden

Den 20 maj arrangerade Norconsult återigen Stads­arkitektträff i Göteborg. Temat för träffen var ”Hållbar ljudmiljö i staden". Det var ett ämne som engagerade många – salongen var fullsatt!