Stadsarkitektträff - "Innovation i planering"

Fredagen den 26 februari arrangerade Norconsult årets första Stadsarkitektträff. Temat för träffen var "Innovation i planering". Träffen var välbesökt och deltagare från kommuner i regionen, privata byggbolag och Göteborgs Universitet, fick lära sig om metoder för en innovativ samhällsplanering.