Foto: Norconsult

Stadsarkitektträff om framtidens handel

Under fredagen anordnade Norconsult årets sista stadsarkitektträff, där närmare 70 stadsplanerare samlades för att lyssna på föredrag på temat framtidens handel.

Dagen inleddes med att Carl-Johan Engström, professor em på KTH, berättade om handelns förutsättningar i en attraktiv region. Han talade både om trender, drivkrafter, hot och möjligheter. Per Kristersson, senior regionplanerare på Göteborgsregionen, tog sedan vid och berättade om Göteborgsregionens arbete med regionala analyser och hur dessa kan användas som metod för att belysa verkligheten.

Efter en kort bensträckare berättade Martin Öberg, från Handelshögskolan i Göteborg, om Forskningsrådet Svenska Stadskärnors spaning om stadens utveckling och dess innehåll. Han följdes av Anna Noring, från Göteborgs Stad, som berättade om arbetet med att planera för handel i Göteborg. Slutligen tog Lisa Östman, från Mölndals Stad, vid och berättade om lärdomar från utvecklingen av Mölndals innerstad.

I slutet av dagen hölls en gemensam diskussion med utgångspunkt i de föreläsningarna. Det diskuterades bland annat vad den teknikutveckling och den beteendeförändring som i stor utsträckning förändrar handelns spelregler kommer att leda till. Dagen gav en överblick över de utmaningar som handeln står inför, både inom staden och på landsbygden, samt en inblick i handelns framtida plats i samhället.

Nästa träff blir fredagen den 28 februari 2020 med temat Trafikstrategi.

Stort tack till alla som deltog!