Foto: Norconsult

Stadsträdgårdsmästarträff i jubileumsstaden

På uppdrag av föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare arrangerade Norconsult sommarträff i Alingsås en regnig onsdag i september. Staden som firar 400 år bjöd på många sevärdheter i både förnyad och modern tappning.

Alingsås stadsträdgårdsmästare Agneta Wendesten guidade deltagarna genom programmet, som bland annat innehöll besök av i nyanlagda Järtas park och i Plantaget och Nolhagaparken.

Stadsträdgårdsmästarträffen i Västra Sverige är en lokalförening till Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare. Varje år anordnas en sommarträff hos en av medlemskommunerna och en vinter/vårträff som anordnas hos Norconsult i Göteborg. Dessa träffar vänder sig till de som jobbar med parkfrågor i kommunerna i västra Sverige. Norconsult har uppdraget att vara sammankallande för dessa träffar.