Stenkoll med innovationer

Norconsults geotekniker är specialister på de byggnadstekniska egenskaperna hos jord och berg. Då gäller det att ha full koll på den ingenjörsmässiga delen av hållfasthet – men också på att tackla utmaningar på ett kreativt sätt.– Vi försöker alltid klura tillsammans och har ett brett utbud av kompetenser i vår grupp. Högt i tak och öppna dörrar är vår filosofi, säger Bernhard Gervide Eckel, chef på team Geoteknik.

Teamet försöker se bortom dyra konservativa lösningar när det finns moderna ingenjörsmässiga alternativ. Ett exempel är Karlatornet i Göteborg, den skyskrapa som kommer att vara Nordens högsta byggnad när den står klar 2021.

– Det går inte att bygga en så hög skyskrapa i Göteborg med konventionella metoder. Jorden håller inte. Då gäller det att hitta nya lösningar för att förbättra jordens egenskaper.

För att stärka grunden under Karlatornet inför schaktningen kombinerar Norconsult två tekniker med varandra; kalkcementpelare och spont. På så sätt kan traditionella metoder utnyttjas ännu mer effektivt. Ett annat exempel på kreativitet inom geoteknik handlar om effektivisering av processer.

– Vi har till exempel tagit fram en geografisk litteraturbank där vi samlar alla geotekniska mätningar. Vid nya projekt kan man spara mycket tid om det redan har utförts mätningar i närheten.

För att effektivisera ytterligare har Norconsult vidareutvecklat en app för att underlätta vid kartering och besiktning av tunnlar.

– Tack vare den blir vi effektivare och löser fler uppgifter utan att det tar längre tid, säger Bernhard Gervide Eckel.