Stipendiepris för studie kring hållbara bostäder

Juryns motivering lyder:"Artikeln behandlar ett aktuellt och viktigt ämne varför vi anser det befogat att stimulera intressen för de frågor som berörs. Artikeln är värt ett stipendium."Edwin har tidigare i sitt arbete stött på problemet att man ofta fokuserar på själva byggbarheten och inte väger in de övriga aspekterna. Detta var något som han ville uppmärksamma och gjorde därför en studie kring hur man bygger hållbara bostäder, där han lyfter fram ett antal andra aspekter som bör tas hänsyn till. Med hållbara bostäder menar Edwin själva byggnaden och inte området omkring.Fokus på fel aspekterEdwins vinnande artikel kommer att publiceras i det kommande numret av tidningen "Energi & Miljö" som kommer ut i maj/juni (nr 5-6 2015), där han beskriver hur det på dagens bostadsmarknad läggs fokus på lättbedömda faktorer som bostadens läge och inte på de tekniska, kvalitets- och miljömässiga aspekterna vilket skickar fel signal till byggherrar och investerare och påverkar det långsiktiga perspektivet hos dem negativt.– Oftast förknippas hållbarhet med endast energianvändning eller livslängd. Man glömmer vanligtvis de andra aspekterna som man bör ta hänsyn till, säger Edwin.Edwin menar att de sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna bör integreras i byggprocessen, från idé till rivning, på ett optimalt sätt. I studien har han kartlagt 15 hållbarhetskriterier, som innehåller ett antal delkriterier, vilka bör tas i beaktning och optimeras genom hela byggprocessen. Han har även kartlagt och beskrivit de metoder som underlättar färden mot hållbara bostäder genom att öka miljö- och sociala hållbarheten utan att ge avkall på den ekonomiska lönsamheten, metoder såsom IKT-BIM (BIM som information- och kommunikationsteknik), industriellt byggande och tidig samverkan (partnering). Långsiktighet hos projektmedlemmar och användningen av rätt verktyg och roller i projektet är dock förutsättningen för att lyckas med detta.Edwin har varit medlem i EMTF i cirka 4 år. Det var i sin studie som han intervjuade Veronica Eade, VD på EMTF, som tyckte att Edwins arbete var intressant och tipsade Edwin om att han skulle delta i tävlingen.