Sundsvalls nya simhall växer fram

Sundsvalls nya simhall växer fram

I början av februari tog Sundsvalls kommun det första spadtaget till vad som ska bli den nya simhallen. Norconsult har varit med och format den nya simhallen. Simhallen är en efterlängtad tillbyggnad till Himlabadet och Sundsvalls sporthall, och planerades redan vid genomförandet av badet 2010. Simhallen innehåller 25x25 meter tävlingsbassäng med tillhörande omklädning, teknik och personalutrymmen, samt nya funktioner till befintlig relaxavdelning och kontorslokaler. Norconsults arkitekter och akustiker har fått uppdraget att detaljprojektera den nya anläggningen för en delad utförandeentreprenad. I projektet har konsultgruppen jobbat aktivt med att finna kreativa lösningar för att förbättra den blivande anläggningens funktioner och tekniska system. Simhallen planeras att stå klar under hösten 2018.