Sune firar 60 år på Norconsult!

Som femtonåring på femtiotalet var kaffekokning hans huvudsakliga arbetsuppgift. Idag är han bland annat rådgivande konsult för projekt i nya Karlastaden. Sune Mentor har en unik position på Norconsult efter hela 60 år i bolaget.

Hans första kontakt med hos Göteborgs Förorters Intresseförening (som företaget då hette) var som prao 1958, varpå han fick frågan att börja arbeta när skolan var slut. Han tackade ja och har sedan dess, med undantag för lumpen, varit kvar på företaget i 60 år. Han har under tiden hunnit arbetat med det mesta inom området infrastruktur. Utbildad till väg- och vatteningenjör via Göteborgs Stads aftonskola kunde han tidigt tillämpa sina kunskaper i praktiken, men fick också prova på uppdrag utanför sitt kompetensområde.

- Ingenting var omöjligt, även om man egentligen inte kunde något i början så fick man göra saker ändå, berättar Sune. Jag har hakat på de erbjudanden jag fått. Man kan göra vad som helst - har man inte kunskaper får man skaffa dem, menar han.

Variationen verkar vara en stark anledning till att Sune har trivts på Norconsult. Under karriären har han bland annat arbetat i 37 olika kommuner och 27 olika privata beställare samt varit involverad i 50 olika cirkulationsplatser. Han hävdar därför att han inte har haft samma jobb hela tiden. Uppdragen, arbetsplatserna och beställarna har förändrats mycket sedan 1958.

- Nu jobbar jag mest med gatu- och ledningsprojekt men jag har gjort allt möjligt genom åren, förklarar Sune. Om det inte är alltför stora objekt ansvarar jag för det mesta. Allt från förfrågningsunderlag och projektering till uppdragsledning, fortsätter han.

En annan återkommande faktor är Norconsults företagsanda. Han beskriver den i termer av gemenskap, frihet att utforma sitt eget arbete, en positiv företagsledning och goda relationer till kollegor och beställare. Att han har flera jämnåriga kollegor kvar på företaget kan inte vara en tillfällighet, det måste ju bero på någonting menar han.

Än har han inte bestämt sig för att gå i pension ”på riktigt”, han skriver numera avtal ett år i taget där nästa deadline är 1 april 2019.

- När datumet närmar sig har jag oftast varit involverad i ett projekt som jag inte vill lämna ifrån mig. Ett exempel är ett mindre projekt i Mölndal som har pågått i närmare tjugo år, där jag i ett svagt ögonblick sa att jag skulle jobba tills projektet blir klart. Då var jag redan pensionär. Snart är projektet färdigställt, och då kan jag inte skylla på det längre.