Ta tillvara på solens strålar

Är det möjligt att bygga hus i varma klimat som är självförsörjande på energi, luftkonditionerat och som har inneklimat samtidigt som byggnaden är ljus och luftig? Ja, vi vet att detta är möjligt! Vi har utvecklat ett byggkoncept, SolarHouse, som uppfyller dessa kriterier.


När en luftkonditioneringsanläggning kombineras med solceller har man problem med lagring. Solcellerna producerar el på dagen medan det största kylbehovet inträder på seneftermiddagen. Vi har löst detta problem genom att koppla en ackumulatortank till luftkonditioneringssystemet och på så vis kan kyla lagras från dagen till eftermiddag/kvällen.

Konceptet SolarHouse går att applicera på alla typer av byggnader som bostäder, skolor och andra typer av offentliga byggnader. Det resulterar i ett betydligt bättre inomhusklimat på grund av mindre luftflöden från luftkonditioneringen, samt mindre temperatur­skillnader i rummet jämfört med en standardbyggnad. Tillsammans med FOI har konceptet studerats för användande i FNs camper världen över.

Läs mer om SolarHouse-konceptet i Saudi Star i Gambela, Etiopien.