Tillgänglighet i fokus på nya Furulidsskolan

Gamla Furulidsskolan i Vallda, Kungsbacka kommun, har rivits och ska ersättas av nya lokaler. Den nya skolbyggnaden kommer ha plats för cirka 300 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Dessutom ska det byggas en ny idrottshall för föreningsverksamhet. Skolan ska vara inflyttningsklar höstterminen 2018.

I projektet deltar Norconsults Team Landskap, Arkitekter samt VA-teknik med kompetens. Dessutom är Veronica Lindblom, arkitekt på Norconsult, sakkunnig vad gäller tillgänglighet.

– Jag granskar tillgängligheten, både in- och utvändigt, så den lever upp till gällande krav, säger hon. I projektet på Furulidsskolan bistår jag landskapsarkitekten och husarkitekten från skisskede fram till detaljprojektering och bygghandling.